Arntsen, Johanna (1898 - ) [no]

Arntsen, Johanna (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:34:38
11/07/2020 02:33:47
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/eba2f545-167f-46cd-bf69-7ee83389edbf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arntsen, Johanna
Norwegian bokmål

First name
Johanna
Norwegian bokmål

Last name
Arntsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1898

-Time
1898
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

I likhet med sin bror Wilhelm Lund Arntsen ble Johanna Arntsen utdannet til fotograf. Hun gikk i lære i Oslo, men kom hjem til Kjul før broren døde. I 1923 overtok hun brorens utstyr og fortsatte som fotograf på Kjul i ca. halvannet år etter brorens død. Hun sluttet da som fotograf og reiste til Oslo. Det foreligger en svært liten produksjon fra henne.

Virkested:
Kjul. Oslo.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
115

-Id
115
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004924

-Id
021036004924
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål