2936 HEDALEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2936 HEDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 21:25:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ea6d9f18-ac7a-4469-b9d2-7665c3784eda | RDF/XML | JSON-LD
Name
2936 HEDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
BEGNDALEN
Norwegian bokmål

BÆGNADALEN
Norwegian bokmål

HEDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
22/12/1858 Sør-Aurdal (Kommune) [no], , ,

-Time
22/12/1858
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2936
Type
Norwegian bokmål

History

HEDALEN poståpneri, i Søndre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1858 med virksomhet fra 15.8.1859. Sirk. 25, 30.11.1859.

Poståpneriet, som ble opprettet på gården Tollefsrud, ble fra 15.3.1860 flyttet til gården Haugsrud.

Fra 15.8.1864 flyttet tilbake til Tollefsrud.

Navnet ble fra 1.7.1879 endret til BÆGNADALEN. Sirk. 33, 8.12.1878.

I poststedsfortegnelsen 1890 er navnet skrevet BEGNDALEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 15.1.1903 igjen under Kristiania postktr. grunnet postforbindelse med ny jernbane Grefsen -- Røikenviken. Sirk. 3, 28.1.1903.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Fagernes postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2936)
Poståpnere/styrere:
Iver Tollefsrud 15.11.1859 (på gården Tollefsrud).
Poståpner Harald Eriksen Haugsrud 15.3.1860 (på gården Haugsrud).
Kirkesanger Harald Olsen Thovsrud 15.8.1864 (på gården Tollefsrud).
Gårdbr. Helge Holte i 1883.
Ellef N. Dokken 1.1.1890.
Landh. Anton Dokken 15.4.1891 (f. 1870).
Nils A. Dokken kst. 1.9.1931.
Overtatt av Telegrafverket 1.4.1932 (Martin O. Hagene).
Stasj.holder Ottar Martin Granheim 1.7.1956 (f. 1899, død 5.8.1960).
Ingfrida Piltingsrud midlt. 14.8.1960, fast 1.11.1961 (f. 1924).
Ragnhild Strømme 1.2.1979, fast 1.7.1981 (f. 1939).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1872 1877 1894 1901 1906 1911 1912 1913 1914
Spd. 12 20
Kr 120 160 200 300 350 500 550 600

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 750, og fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/12/1858 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/12/1858 ?
--Earliest time
22/12/1858
--Latest time
?
Replaces
BEGNDALEN
Norwegian bokmål

BÆGNADALEN
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440969

-Id
021166440969
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål