3870 MOLAND I THELEMARK (Poståpneri) [no]

Other languages: 3870 MOLAND I THELEMARK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ea687031-f770-45db-8d2a-fba293aafda2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3870 MOLAND I THELEMARK
Norwegian bokmål

Alternative name
MOLAND I THELEMARK
Norwegian bokmål

Establishment
03/12/1848 Fyresdal (Kommune) [no], , ,

-Time
03/12/1848
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3870
Type
Norwegian bokmål

History

MOLAND I THELEMARK poståpneri, i Moland prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 3.12.1848, med virksomhet fra 1.7.1849. Sirk. 12, 26.5.1849.

Fra poststedsfortegnelsen 1855 er navnet skrevet bare MOLAND.

Fra 1.1.1882 er navnet endret til FYRESDAL. Sirk. 20, 3.11.1881.

Medio 1890 ble det opprettet en bipostrute hver tredje uke (en 3dje ukentlig bipostrute) mellom Fyresda l-- Laardal (Bandaksli). Sirk. 20, 25.6.1890.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 3870 FYRESDAL tildelt postnr 3885.

Poststedet nyttet ifølge "Norske Filatelistika" først 3-rings kassasjonsstempel nr 206 og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 7.12.1859.

(3870)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Knud Alfsen 1.7.1849.
Landh. Tarje Tarjesen Skreid 23.5.1864.
Sogneprest Matzau 1.4.1872.
Kittil Olsen Moghus 1.4.1874.
Bendik Olsen Moghus 1.1.1877.
Komm.sersjant Knud Thormodsen 1.10.1877.
Anne K. Bergve 1.7.1886.
Sigrid Bergve midlertidig fra 1.1.1889.
Komm.sersjant Knud Thormodsen 15.6.1889.
Lærerinne Gunhild Bergve 20.7.1899.
Frk. Torbjørg Bergve 1.9.1900 (f.1878).
Frk. Signe Seljestad kst. 16.11.1929 (f.1885). Syk fra september 1939 til juni 1940.
Ingeborg Anette Hansen 1.9.1950 (f.1926).
Poståpner Ruth Austad 1.11.1952 (f.1919).
Postbud I Jan Ivar Stenersen kst. 1.9.1972 (f.1949).
Førstepostfullm. Anne Kari Lerstang 1.2.1979 (f.1951).
Poststyrer (vikar) Aase Helene Andersen (Aslestad) vikar fra 1.7.1983, fast 1.10.1984 (f.1958).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1866 1869 1885 1894 1902 1907 1911 1913 1914 1917
Spd. 8-12 24 36
Kr 160 300 400 450 550 650 700 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03/12/1848 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03/12/1848 ?
--Earliest time
03/12/1848
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441341

-Id
021166441341
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål