Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reprodu (46)

Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reprodu (norwegian bokmål), Rättighetsinnehavare (swedish), Rettighetsinnehavar/Eigar av original. Skal brukast når gjenstanden/biletet er ein kopi, modell eller reproduksjon (norwegian nynorsk)

Navnerolle (A.1.9) [no]

Last changed
15/09/2021 09:25:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e9beac2a-3355-41d5-95f5-bb03b783dbd8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reprodu
Norwegian bokmål

Rättighetsinnehavare
Swedish

Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reprodu
All languages

Rettighetsinnehavar/Eigar av original. Skal brukast når gjenstanden/biletet er ein kopi, modell eller reproduksjon
Norwegian nynorsk

Alternative label
46
Norwegian bokmål

49
Swedish

Code
46