Kistrand kirke (Kirke) [no]

Other languages: Kistrand kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:41:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e8ba494c-2dc7-48d8-9f26-fd9ce7723250 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kistrand kirke
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1856
-Earliest period
Actors
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Christian Heinrich Grosch
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Porsanger (Kommune) [no], Vestre Porsangerveien 5215, 9713 [no], Porsanger sokn (11070501), Indre Finnmark prosti, Nord-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Vestre Porsangerveien 5215, 9713
Norwegian bokmål

-Place (text)
Porsanger sokn (11070501), Indre Finnmark prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
70.45642, 25.22835, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.45642
-Longitude (Easting)
25.22835
-Precision
5
Events
-Timespan
1856
--Earliest time
1856
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
202000101

-Id
202000101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
573

-Id
573
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84781-3

-Id
84781-3
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
192825814

-Id
192825814
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5436-5/95
-Id
5436-5/95
-System
Gnr Bnr