5073 SKAALEVIKNESET (Poståpneri) [no]

Other languages: 5073 SKAALEVIKNESET (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e7e70cc7-a166-4917-b16a-28e015c04a5a | RDF/XML | JSON-LD
Name
5073 SKAALEVIKNESET
Norwegian bokmål

Alternative name
SKAALEVIKNESET
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1897 Bergen (Kommune) [no], , ,

-Time
01/07/1897
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
17/03/1996

-Time
17/03/1996
Code
5073
Type
Norwegian bokmål

History

SKAALEVIKNESET poståpneri, i Askøen herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.7.1897, med 3 ganger ukentlig postgang med dampskip til/fra Bergen. Sirk. 27, 30.6.1897.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SKÅLEVIKNESET.

Poståpneriet ble i 1942 midlertidig flyttet til Nybo gård.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5073 SKÅLEVIKNESET, i Bergen postområde, ble nedlagt fra 18.3.1996. Ny postadresse er: 5071 LODDEFJORD. Sirk. 6, 6.3.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5073)
Poståpnere/styrere:
Fabrikkeier Hagbart Thorsen 1.7.1897, fast 1.9.1897.
Herredskass./lensm. Anton Jørgensen 27.12.1900.
Maskinist Hans A. Hansen 1.10.1909.
Inga (Hansen) Sandnes kst. 20.10.1916.
Borghild Engelsen (Paulsen) kst. 1.5.1921, fast 1.4.1925 (f. 1902, døde 25.9.1946).
Trygve Paulsen midlertidig fra 26.9.1946, fast 1.1.1947 (f. 1901).
Inger Sofie Roos 1.11.1971 (f. 1930).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1905 kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1897 17/03/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1897 17/03/1996
--Earliest time
01/07/1897
--Latest time
17/03/1996
DigitaltMuseum
021166441829

-Id
021166441829
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål