Description
Georg Vilhelm Pagels, född 18 februari 1855 i Lilla Malma socken, död 31 mars 1891 i Gabon, var en svensk afrikaresande. Pagels blev 1878 underlöjtnant vid Södermanlands regemente och 1887 löjtnant i armén. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e75f0093-0449-4d4b-a2aa-4164eb67cc61 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pagels, Georg
Swedish

First name
Georg Vilhelm
Swedish

Last name
Pagels
Swedish

Title
löjtnant

-Title
löjtnant
Swedish
militär

-Title
militär
Swedish
Description
Georg Vilhelm Pagels, född 18 februari 1855 i Lilla Malma socken, död 31 mars 1891 i Gabon, var en svensk afrikaresande. Pagels blev 1878 underlöjtnant vid Södermanlands regemente och 1887 löjtnant i armén.
Swedish

Birth
18/02/1855

-Time
18/02/1855
Death
31/03/1891

-Time
31/03/1891
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Georg Vilhelm Pagels, född 18 februari 1855 i Lilla Malma socken, död 31 mars 1891 i Gabon, var en svensk afrikaresande. Pagels blev 1878 underlöjtnant vid Södermanlands regemente och 1887 löjtnant i armén. Från 1883 till 1886 var han anställd i Kongostatens tjänst, där han anlade stationen Kwamotu och 1885 blev han chef för Ekvatorstationen. Efter ett besök i hemlandet återvände han 1890 som privatman till Kongo för att inleda handelsförbindelser för en svensk firma. Pagels skildrade sina erfarenheter i Kongo i andra delen av Tre år i Kongo. Under vistelsen i Kongo gjorde han betydande etnografiska samlingar. (wikipedia 2013) Pagels var i Kamerun i början av 1890-talet.

Swedish

Activity
, , Kongo-Kinshasa [sv]

-Place reference
, , Kongo-Kinshasa [sv]
--Place (text)
Kongo-Kinshasa
Swedish
, , Kamerun [sv]

-Place reference
, , Kamerun [sv]
--Place (text)
Kamerun
Swedish
Carlotta-SMVK
2241639

-Id
2241639
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461903
-Id
021037461903
-System
DigitaltMuseum