7174 TØRHOGG (Poståpneri) [no]

Other languages: 7174 TØRHOGG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e68d72cd-5f6c-498c-9aa1-d62ef2c4fa0e | RDF/XML | JSON-LD
Name
7174 TØRHOGG
Norwegian bokmål

Alternative name
TØRHOGG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1910
--Place
Termination
31/12/1974

-Time
31/12/1974
Code
7174
Type
Norwegian bokmål

History

TØRHOGG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Tatviken, i Aa herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1910. Sirk. 30, 27.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 7174 TØRHOGG ble lagt ned fra 1.1.1975. Ny postadresse: 7170 Å I ÅFJORD. Sirk. 43, 16.12.1974.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(7174)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Paul Tørhoug 1.7.1910.
Kr. A. Tinnen 1.4.1917 (f. 1888, død 11.2.1950).
Ds.eksp. Kristian K. Tinnen midlertidig fra 11.2.1950, fast 1.6.1950 (f. 1913).
Bergljot Tinnen kst. 1.4.1962 (f. 1912).

Årlig poståpnerlønn var i 1910 kr 50,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1910 31/12/1974

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1910 31/12/1974
--Earliest time
01/07/1910
--Latest time
31/12/1974
DigitaltMuseum
021166442890

-Id
021166442890
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål