3340 NYKIRKE (Poståpneri) [no]

3340 NYKIRKE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e64d87df-ef3c-4b8b-abb3-bf1377bf741c | RDF/XML | JSON-LD
Name
3340 NYKIRKE
Norwegian bokmål

Alternative name
NYKIRKE
Norwegian bokmål

Establishment
20/12/1858 Modum (Kommune) [no], ,

-Time
20/12/1858
-Place reference
Modum (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3340
Type
Norwegian bokmål

History

NYKIRKE poståpneri, ved Aamot jernbanestasjon, i Modum prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 20.12.1858, med virksomhet fra 1.3.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Navnet ble fra 1.7.1882 endret til AAMOT JERNBANESTATION. Sirk. 11, 29.6.1882.

Fra 1.3.1883 til AAMOT PAA MODUM. Sirk. 5, 17.2.1883.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅMOT PÅ MODUM.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B, Sirk. 19, 19.6.1974.

Navnet ble fra 1.9.1975 endret til bare ÅMOT. Sirk. 23, 11.6.1975.

Poståpneriet var først plassert på Snippen ved Spongo Fabrikker, senere på jernbanestasjonen, så i den nedbrente Skjelsbekkgården vis-á-vis Vangens Bokhandel i de lokalene som Åmot Fysikalske nå har, så ved Korketrekkeren og fra 1975 i Ekenbygget.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3340 ÅMOT tildelt postnr 3341.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble antakelig tatt i bruk ved opprettelsen. I 1882 ble det overført til det nye Nykirke poståpneri, som da ble opprettet i Borre prestegjeld.

(3340)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Landh. Per Sandager 1.3.1859.
Stasj.mester Aug. Schwach 1.1.1867.
Stasj.mester Lars Jensen 11.9.1877.
Stasj.mester C. O. Christensen 10.9.1898.
Frk. Elisabeth Kristiansen 1.4.1917 (f. 1889).
Frk. Kristin Skaar (gift Pedersen) 1.8.1919 (f. 1896).
Thorbjørn Hansen Formo 1.1.1938.
Karen Alme (Jørgens) 1.2.1940 (f. 1905). Under tjenestefri fra 16.12.1942 med Borghild Alme, Frank Johnsen, og fra 24.6.1944 ved postelev Eivind Larsson (f. 1922).
Kristin Pedersen (Gulbrandsen) 1.7.1944.
Kristin Skaar igjen fra ca 1952 (f. 1896). Under sykdom i tiden 20.4.--31.8.1958 med vikarer.
Birger Åsmund Aspen 1.4.1962 (f. 1910).
Postsekr. Erling Bjørn Kraakvik 1.8.1978 (f. 1943).
Førstepostfullm. Betty Holtan Warlo 1.7.1981 (f. 1945).
Førstepostfullm. Svein Erik Høiesen vikar fra 1.5.1986 (f. 1951).
Postmester Anne Hovland Sandum 1.9.1998.
Poststyrer Gerd Bente Kolsrud 1.5.1999.

Årlig poståpnerlønn var fra 1859 20 Spd., i 1867 36 Spd., i 1869 48 Spd., i 1872 48 Spd., i 1877 kr 350,-, i 1886 kr 420,-, i 1889 kr 520,-, i 1896 kr 800,-, i 1902 kr 900,-, i 1910 kr 1.200,-, og fra 1917 kr 1.400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/12/1858 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/12/1858 ?
--Earliest time
20/12/1858
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441103

-Id
021166441103
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål