Bømlo (Kommune) [no]

Other languages: Bømlo (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e5c95564-9779-431d-834b-d30ed985a03f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bømlo
Norwegian bokmål

Code
4613
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.79384, 5.17624, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.79384
-Longitude (Easting)
5.17624
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1219

-Id
1219
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1219 til 4613 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål