4134 JØSENFJORDEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 4134 JØSENFJORDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e39dfddb-df00-438c-99e4-a3a7742d01b4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4134 JØSENFJORDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
JØSENFJORDEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/05/1889 Hjelmeland (Kommune) [no], , ,

-Time
01/05/1889
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1997

-Time
31/12/1997
Code
4134
Type
Norwegian bokmål

History

JØSENFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Valde, i Hjelmeland herred, Ryfylke fogderi, under Stavanger postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.5.1889. Sirk. 7, 12.4.1889.

Posten ble befordret en gang ukentlig mellom poststedet og dampskips-anløpsstedet Tøtlandsvig, i den tid av året da Valde ikke hadde anløp av postførende skip.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneiet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4134 JØSENFJORDEN ble lagt ned fra 1.1.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 17.12.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4134)
Poståpnere/styrere:
Landh. Jonas Osmundsen Førre 1.5.1889 (f.1849).
Handlende frk. Martha Jonasdatter Førre 1.11.1921 (f.1877).
Ds. eksp. Knut Gil midlt. 1.1.1942, fast 1.3.1942 (f.1914). Under fravær 21.9.1944 -- 15.8.1945 med vikar.
Poststyrer Knut Gil komb. styrer og landpostbud 1.10.1976 (rute 3864). Sirk. 34, 26.11.1976.

Årlig poståpnerlønn var for 1889 kr 25,- fra 1900 kr 80,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/05/1889 31/12/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/05/1889 31/12/1997
--Earliest time
01/05/1889
--Latest time
31/12/1997
DigitaltMuseum
021166441433

-Id
021166441433
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål