Repslagarebanan [sv]

Repslagarebanan (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
300 meter lång bandel i två våningar med fasad i stående röd locklistpanel och säteritak. Banhuvudena på var sin kant är uppförda i två våningar med fasad i rosafärgad puts. [sv]
Last changed
17/12/2018 15:38:14
17/12/2018 15:38:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e31c311c-581e-4b52-8f65-a43b45848e0a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Repslagarebanan
Swedish

Other name
229 Karlskronavarvets byggnadsregister.

-Name
229
Swedish

-Source
Karlskronavarvets byggnadsregister.
Swedish
434, 435, 436 Östra banhuvud, banan, Västra banhuvud Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
434, 435, 436
Swedish

-Specified
Östra banhuvud, banan, Västra banhuvud
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
300 meter lång bandel i två våningar med fasad i stående röd locklistpanel och säteritak. Banhuvudena på var sin kant är uppförda i två våningar med fasad i rosafärgad puts.
Swedish

History

Byggnaden uppfördes troligen 1692-93. Med sina 300 meter är repslagarebanan Sveriges längsta träbyggnad. Häri tillverkades tågvirke till skeppen. Byggnaden behövde vara så lång för att kunna slå längsta trossen. Det sägs att så långt som en repslagare gick baklänges under sin livsstil när denne spann rep motsvarade två varv runt jorden.

De övre våningarna i västra banhuvudet användes under 1700-talet till segelförvaring. Under östra banhuvudet kom att uppföras en källare för häckling och tjärning av garn. Under senare delen av 1800-talet sattes fönster in och ersatte tidigare luckor i bandelen.

Sedan nedläggningen av verksamheten 1960 har byggnaden bland annat använts som förråd av Karlskronavarvet AB. 2006 drogs verksamheten igång igen av Varvshistoriska föreningen i Karlskrona i syfte att skapa ett levande besöksmål.

Swedish

Geodata
56.15133, 15.58498, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15133
-Longitude (Easting)
15.58498
Is part of
Reference
Norberg, Erik (red.), Karlskronavarvets historia. D. 2, 1866-1992, Karlskronavarvet (Karlskrona, 1993), s. 225-226.
Swedish

Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 22-24..
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Repslagarbanan på Lindholmen. Hämtad 2018-11-08.
Swedish
-Text
Varvshistoriska föreningen i karlskrona. Repslagarebanan. Hämtad 2018-11-19.
Swedish