Mariakirken, Bergen (Kirke) [no]

Other languages: Mariakirken, Bergen (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1140. Eies av Nordenfjelske kunstindustrimuseum. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:43:18
02/03/2024 06:22:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e11946c1-50f8-468a-8519-378ea280e5b2 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Mariakirken, Bergen
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1140. Eies av Nordenfjelske kunstindustrimuseum.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1140. Eigd av Nordenfjelske kunstindustrimuseum.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1140
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Bergen (Kommune) [no], Dreggsallmenningen 15, 5003 [no], Bergen domkirke sokn (07010101), Bergen Domprosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Dreggsallmenningen 15, 5003
Norwegian bokmål

-Place (text)
Bergen domkirke sokn (07010101), Bergen Domprosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.39893, 5.32341, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.39893
-Longitude (Easting)
5.32341
-Precision
5
Events
-Timespan
1140
--Earliest time
1140
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
120100201

-Id
120100201
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2533

-Id
2533
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84395-1

-Id
84395-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
13915040

-Id
13915040
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4601-167/1564
-Id
4601-167/1564
-System
Gnr Bnr