Hosanger kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Hosanger kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:40:42
02/03/2024 06:18:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dfcb78cb-20e9-4a51-a927-7c8cfd6a6bca | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hosanger kyrkje
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1796
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Osterøy (Kommune) [no], Osterøyvegen 2154, 5282 [no], Hosanger sokn (07040604), Åsane prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Osterøyvegen 2154, 5282
Norwegian bokmål

-Place (text)
Hosanger sokn (07040604), Åsane prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Præstegaarden (Gard) [no], 4630-88/39 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4630-88/39
Norwegian bokmål
Geodata
60.5773, 5.47484, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.5773
-Longitude (Easting)
5.47484
-Precision
5
Events
-Timespan
1796
--Earliest time
1796
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
125300201

-Id
125300201
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2563

-Id
2563
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84636-2

-Id
84636-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
175909362

-Id
175909362
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4630-88/39
-Id
4630-88/39
-System
Gnr Bnr