Albatross (1908) [sv]

Albatross (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
tysk minkryssare som användes under första världskriget för minutläggning i Nordsjön och Östersjön [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
03/10/2018 13:16:40
04/12/2021 01:09:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/df754e65-e7ef-49c8-b216-98f393207f86 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Albatross
Swedish

Description
tysk minkryssare som användes under första världskriget för minutläggning i Nordsjön och Östersjön
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Cuxhaven (fourth-order administrative division (A.ADM4)), ,

Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Minkryssaren gick efter ett sjöslag med ryska flottan 1915 på grund i neutrala svenska farvatten vid Gotlands kust. Besättningen internerades i Sverige. Fartyget bärgades och lämnades tillbaka efter kriget.

Swedish

Measurement
Längd över allt [sv]: 100,9 meter (m)

-Value
100,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Bredde: 11,5 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
11,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Deplacement [sv]: 2.506 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2.506
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

-Specification
maximal
Swedish
Delivered
19/05/1908

-Time
19/05/1908
Wrecked
23/01/1921

-Time
23/01/1921
Reference
Wikidata
Swedish

Wikipedia
Swedish