Skriftlige kilder (175) [no]

Skriftlige kilder (norwegian bokmål), Skriftliga källor (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...skrevne kilder og deres fortolkning (f.eks. krøniker, reiseberetninger, offentlige dokumenter); belegg og slutninger om hendelser i forhistorisk og historisk tid hentet fra slike kilder; sammendrag av den historiske utvikling i de perioder som er nevnt i kategori 101; spesiell historisk informasjon som er nødvendig for å forstå kulturendringer; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Skriftlig historie". Det dreier seg om skriftlige kilder samt historie basert på skriftlige kilder. "Skriftli... ...skrevne kilder og deres fortolkning (f.eks. krøniker, reiseberetninger, offentlige dokumenter); belegg og slutninger om hendelser i forhistorisk og historisk tid hentet fra slike kilder; sammendrag av den historiske utvikling i de perioder som er nevnt i kategori 101; spesiell historisk informasjon som er nødvendig for å forstå kulturendringer; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Skriftlig historie". Det dreier seg om skriftlige kilder samt historie basert på skriftlige kilder. "Skriftlige kilder" er en mer korrekt kategoribetegnelse. Se også: ... 101. Dokumentasjon 21. Litterære tekster 539. Historiografi 814. [no]
Last changed
16/08/2021 10:58:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/de4fdaa8-e027-41e4-b70b-27f3941b0177 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Skriftlige kilder
Norwegian bokmål

Skriftliga källor
Swedish

Description
...skrevne kilder og deres fortolkning (f.eks. krøniker, reiseberetninger, offentlige dokumenter); belegg og slutninger om hendelser i forhistorisk og historisk tid hentet fra slike kilder; sammendrag av den historiske utvikling i de perioder som er nevnt i kategori 101; spesiell historisk informasjon som er nødvendig for å forstå kulturendringer; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Skriftlig historie". Det dreier seg om skriftlige kilder samt historie basert på skriftlige kilder. "Skriftlige kilder" er en mer korrekt kategoribetegnelse. Se også: ... 101. Dokumentasjon 21. Litterære tekster 539. Historiografi 814.
Norwegian bokmål

Både primära och sekundära källor och deras källvärde (ex. krönikor, reseberättelser, offentliga urkunder och dokument); Belägg och slutsatser rörande händelser i förhistorisk tid enligt sådana källor; Sammanfattningar av den historiska utvecklingen under de perioder som nämns under 101; Vissa historiska uppgifter som behövs för att förstå kulturförändringar;
Swedish

Code
175
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian