7650 MARITVOLD I VÆRDALEN [no]

7650 MARITVOLD I VÆRDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dd127b62-a617-4c3c-8423-21a23f0608eb | RDF/XML | JSON-LD
Name
7650 MARITVOLD I VÆRDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
MARITVOLD I VÆRDALEN
Norwegian bokmål

Code
7650
History

MARITVOLD I VÆRDALEN.
Allerede i "Geografiske opplysninge til Pontoppidans kart 1785" i postveien fra Trondhjem til Nordland er nevnt: "Postgaardene på denne Vey ere ei angivne, men alle de Postaabnerne ere: Størdalen, Skognen, Værdalen, Stod, Beitstad, Bangsund, Lundring, Sømnes".

I våre historiebøker er MARITVOLD I VÆRDALEN benevnt postgård i 1787 og er en av de 90 postgårdene som inntil da var uttatt mellom Trondhjem og Alteidet. I 1825 ble det opprettet en ukentlig militær gående postrute mellom Maritvold i Verdalen og Østersund i Sverige.

MARITVOLD I VÆRDALEN er først nevnt i en portotabell fra 1812 i ruten mellom Trondhjem og Nordland postcontoir. I en bekjentgjørelse fra 12.2.1831, da er navnet endret til bare VÆRDALEN. I portotabellen 23.12.1833 er VÆRDALEN igjen benevnt poståpneri og at enkeltbrev som sendes over Værdalen -- Jämtlandsveien til Sverige, skal betales med 6 skilling inntil grensen, deretter 10 skilling.

I "Beskrivelsen over Norges offentlige Brevposter 1838" er også benyttet benevnelsen poståpneri. Postruten gikk i hovedruten fra Trondhjem på mandager middag kl 12 og kom fram til Værdalen etter 18 timer. Strekningen var regnet til 8.5 mile. Fra Nordland postcontoir gikk posten mandager kl 10 formiddag og kom fram til Værdalen etter 67 timer, 23,3 mile. Samtidig var det også en bipostrute mellom Værdalen -- Suul -- Værdalen. Postforbindelsen fra og til Skalstugan i Sverige gikk over Suul.

Det er ikke funnet bekreftelse på når VÆRDALEN ble opprettet som poståpneri, heller ikke når det ble offentlig. Ved Kgl.res. 13.6.1853 bestemmes imidlertid at poståpnerlønnen ved VÆRDALEN poståpneri skal justeres, og ved Kgl.res. 6.8.1855 ble opprettet 2 ganger ukentlig postforbindelse fra Værdalen til Sverige, mot tidligere 1 gang ukentlig.

Poståpneriet ble ved Sirk. 17/1893 opphøyet til postkontor fra 1.7.1893.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til VERDAL. Sirk. 62/1918.

Fra 1.7.1930 ble VERDAL postkontor nedlagt, og i stedet ble samtidig opprettet underpostkontor av 1. klasse på stedet, underlagt Nidaros postkontor (Trondhjem), Sirk. 4/1930.

VERDAL underpostkontor ble fra 1.10.1951 igjen opphøyet til postkontor. Sirk. 20/1951.

(7650)
Poståpnere/styrere/postmestre og postsjefer:
En timeseddel fra 1834 sees attestert av O. Moe, som muligens var poståpner på denne tiden og dermed den første som er funnet.
Skolelærer J. Rygh fra 1.2.1852 på Værdalsøren.
Martinius Rygh 1.1.1889 (f. 1852). Tiltråtte 1.7.1889. Ble beskikket til postmester 1.7.1893 (død 29.11.1912).
Magnus Holen kst. under ledighet fra 30.11.1912.
Ingar Schiøtz 1.4.1913 (f. 1873).
Ole Andreas Lind Guttormsen 1.11.1918 (f. 1875).
Postass. Martin Osvald Magnussen kst. under ledighet fra 14.10.1928, og kst. styrer av underpostkontoret 1.7.1930 (f. 1894). Beskikket til postmester 1.10.1951.
Per Christiansen 1.7.1962 (f. 1919).
Øyvind Trengereid 1.10.1971.
Edvard Sandsør tilsatt postsjef fra 1.1.1974 (f. 1922).
(?) (?) (?)

Værdalen poståpneri nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 345 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Norwegian bokmål

Alternative id
DigitaltMuseum: 021166443087

-Id
021166443087
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål