Sängpersedelförrådet [sv]

Sängpersedelförrådet (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Trevåningshus i sten med två flyglar åt öster sammanbundna med en mur, vilket bilder en innergård. Byggnaden har putsade fasader i grå nyans och sadeltak. [sv]
Last changed
29/11/2018 15:28:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dd07f00a-63a2-4ca7-9a47-55ca1a9aaa1d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sängpersedelförrådet
Swedish

Other name
580 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
580
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Trevåningshus i sten med två flyglar åt öster sammanbundna med en mur, vilket bilder en innergård. Byggnaden har putsade fasader i grå nyans och sadeltak.
Swedish

History

Uppfördes under 1730-talet som proviantmagasin för Amiralitetet. Från 1869 fanns här rustkammare för båtsmanskompanierna och sjukhusförråd. Från 1903 blev en del av byggnaden sängpersedelförråd.

Byggnaden låg tidigare intill vattnet men utfyllningar och förändringar av vattenlinjen gör att den nu står en bit därifrån.

Swedish

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.15664, 15.5922, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15664
-Longitude (Easting)
15.5922
Is part of
Reference
Fortifikationsförvaltningen Örlb S Karlskrona. Sängpersedelförrådet Vårdplan 1982.
Swedish

Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 140-141.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Sängpersedelförrådet. Hämtad 2018-11-20.
Swedish