7342 LØNSÆT (Poståpneri) [no]

7342 LØNSÆT (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dc9457bf-4741-485a-8030-1150dfe8eea4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7342 LØNSÆT
Norwegian bokmål

Alternative name
LØNSÆT
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
03/12/1864
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7342
Type
Norwegian bokmål

History

LØNSÆT poståpneri, i Opdal prestegjeld, Orkedal fogderi, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble gjenopprettet ved Kgl.res. 3.12.1864 med virksomhet fra 1.1.1865. Sirk. 26, 23.12.1864.

En gang i tiden 1876--1879 er navnet endret til LØNSET. (Portofortegnelser.)

I 1898 flyttet poståpneriet til Gravaune bro.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Oppdal postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Postnr 7410 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Det ble fra 1.6.1980 utskiftet med postnr 7342. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

(7342)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Arnt Halvorsen Lønset 1.1.1865.
Halvor Lønset 1.1.1878.
Hans Grøseth 1.5.1899 (f. 1871).
Olaf Grøset midlertidig fra 3.6.1941, fast 1.11.1941 (f. 1899).
Reidar Grøseth midlertidig fra november 1941.
Olaf Grøset kom tilbake etter krigens slutt den 7.5.1945 (f. 1899).
Reidar Grøseth fortsatte fra 12.10.1946 til 8.2.1947 grunnet Olaf Grøseths sykdom.
Olaf Grøseth 8.2.1947 (f. 1899).
Poståpner Anna Munkvold 1.1.1970 (f. 1915).
Ingeborg Haarstad 1.2.1984 (f. 1956).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1865 1872 1879 1892 1905 1910 1912 1913 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 72 120 150 250 300 350 400 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03/12/1864 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03/12/1864 ?
--Earliest time
03/12/1864
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442988

-Id
021166442988
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål