5428 FOLGERØEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 5428 FOLGERØEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dc8039d2-7f4b-4b5c-b817-141599bf2025 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5428 FOLGERØEN
Norwegian bokmål

Alternative name
FOLGERØEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/04/1877 Bømlo (Kommune) [no], , ,

-Time
01/04/1877
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1994

-Time
31/12/1994
Code
5428
Type
Norwegian bokmål

History

FOLGERØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Finaas prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble først bestemt underholdt fra 15.7.1875, men først offisielt opprettet fra 1.4.1877. Sirk. 15, 24.6.1875.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet FOLLERØEN.

Fra 1.7.1908 ble poståpneriet lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 33, 19.6.1908.

Navnet ble fra 1.10.1920 endret til FOLDRØYHAMN. Sirk. 55, 23.9.1920.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Bømlo komm. (Retting 3 til N.P. 1962).

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Stord postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

5428 FOLDRØYHAMN postktr. i Stord postområde vil bli lagt ned fra 31.12.1994. Ingen får endret postadressen selv om postkontoret blir lagt ned. Sirk. 23, 15.12.1994.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble først tilsendt i 1879.

(5428)
Poståpnere/styrere:
Søren Magnus Sørensen Folgerøen (uoffisielt 15.7.1875) 1.4.1877.
Landh. Lars Pettersen midlt. 20.2.1894, fast 21.3.1894.
Landh. M. Strøm 1.4.1911 (f. 1888).
Fru Inga Førde Karlsen 1.4.1922 (f. 1898).
Leif Folgerø kst. 1.2.1962 (f. 1929).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1877 1880 1884 1893 1906 1912 1913 1914
Spd. 12
Kr 64 80 120 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1877 31/12/1994

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1877 31/12/1994
--Earliest time
01/04/1877
--Latest time
31/12/1994
Related agent
FOLDRØYHAMN [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166442028

-Id
021166442028
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål