2022 ASK I GJERDRUM (Brevhus) [no]

2022 ASK I GJERDRUM (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dbfc08f3-becc-40e0-ae7e-21aba5dee699 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2022 ASK I GJERDRUM
Norwegian bokmål

Alternative name
ASK I GJERDRUM
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.07.1891
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2022
Type
Norwegian bokmål

History

ASK I GJERDRUM brevhus, i Øvre Romerike herred, under Kristiania postdistrikt, ble opprettet den 1.7.1891 med landpostrute tre ganger ukentlig fra Kløften jernbanestasjon om gården Gjerdrum, Smedstad, Smedstadhaugen, Ask brevhus, Fossum, Aamot, Vestby, Kokstad, Mo brevhus, Heni, Vang og tilbake til Kløften. Sirk. 16, 25.6.1891.Brevhuset ASK I GJERDRUM ble nedlagt fra 1.1.1909 ved samtidig opprettelse av Gjerdrum poståpneri.Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 56.Styrer:

Landhandler Andersen 1.7.1891.

GJERDRUM poståpneri, på gården Ask, i Gjerdrum herred, Akershus amt, under Kristiania postdistrikt, i landpostruten Kokstad -- Kløften -- Gjerdrum -- Kokstad, ble underholdt fra 1.1.1909 i stedet for det tidligere Ask i Gjerdrum brevhus. Sirk. 67, 23.12.1908.Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postdistrikt. Sirk 17, 20.6.1953.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Fra 1.5.1985 gitt status av postkontor B. Sirk. 17, 23.5.1985.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressene under 2022 GJERDRUM nytt postnr 2024.Datostempel av sveitsertype med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.(2022)

Poståpnere/postmestere/styrere:

Landhandler Olaus Berg 1.1.1909 (f. 1872).

Sofie Kogstad 6.8.1942 (f. 1910). Under tjenestefri fra 5.10.1950 til 15.4.1952 med Ingerid Kogstad som midlertidig styrer.

Sverre Kogstad kst. 1.6.1959, fast 1.7.1960 (f. 1922, død 8.2.1979).

Postkass.V Reidun Eide 1.9.1979 (f. 1947).

Poststyrer Olav Svensli 1.1.1985 (f. 1953).

Poststyrer Tore Pettersen 1.5.1988.

Postmester (vikar) Bjørn Bråten fra 1.10.1994.

Postmester Olav Svensli 1.11997 (f.1953)

Poststyrer Hanne Bakken 1.1.1998.

Poststyrer Åse Aino Irene Aamodt 1.8.1998.De første årlige poståpnerlønninger:1909 1911 1917

Kr 100 250 400Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlt. dyttidstillegg med 50% av daværende lønn.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.07.1891 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.07.1891 ?
--Earliest time
01.07.1891
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440622

-Id
021166440622
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål