Adlercreutz, Fredrik Thomas (1793 - 1852) [sv]

Adlercreutz, Fredrik Thomas (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Greve. Skänkt 1 föremål från Sydamerika, inv 1846.1. Överste. Överstelöjtnant vid smålands husarer 1819. Överste 1838, Chargé d´áffaires i Carácas 1841. A. måste på grund av ekonomiska svårigheter lämna Sverige, kämpade under Bolivar, brigadchef och civil guvenör i Mompós. Vid Bolivars död lämnade A. Mompós och bosatte sig på Jamaica. /US. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 19:49:17
17/10/2020 07:02:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/dbcc898a-d582-4d70-a52c-73c59126ab4e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Adlercreutz, Fredrik Thomas
Swedish

First name
Fredrik Thomas
Swedish

Last name
Adlercreutz
Swedish

Title
greve

-Title
greve
Swedish
löjtnant

-Title
löjtnant
Swedish
militär

-Title
militär
Swedish
Description
Greve. Skänkt 1 föremål från Sydamerika, inv 1846.1. Överste. Överstelöjtnant vid smålands husarer 1819. Överste 1838, Chargé d´áffaires i Carácas 1841. A. måste på grund av ekonomiska svårigheter lämna Sverige, kämpade under Bolivar, brigadchef och civil guvenör i Mompós. Vid Bolivars död lämnade A. Mompós och bosatte sig på Jamaica. /US.
Swedish

Wikipedia

Birth
1793

-Time
1793
Death
1852

-Time
1852
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Greve. Skänkt 1 föremål från Sydamerika, inv 1846.1. Överste. Överstelöjtnant vid smålands husarer 1819. Överste 1838, Chargé d´áffaires i Carácas 1841. A. måste på grund av ekonomiska svårigheter lämna Sverige, kämpade under Bolivar, brigadchef och civil guvenör i Mompós. Vid Bolivars död lämnade A. Mompós och bosatte sig på Jamaica. /US.

Swedish

Carlotta-SMVK
1020879

-Id
1020879
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460843
-Id
021037460843
-System
DigitaltMuseum