Mattilsynet (Samfunn) [no]

Other languages: Mattilsynet (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Mattilsynet er et direktorat opprettet i 2003 for å ivareta en helhetlig forvaltning av all land- og sjøbasert matproduksjon. Mattilsynet overtok fra 2004 funksjonene til de tidligere tilsynsmyndigheter på området: Statens Landbrukstilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsynene samt Fiskeridirektoratets tilsynsvirksomhet for sjømatproduksjon. Mattilsynet har det forvaltningsmessige ansvaret for å følge matvarer på det norske markedet gjennom ... Mattilsynet er et direktorat opprettet i 2003 for å ivareta en helhetlig forvaltning av all land- og sjøbasert matproduksjon. Mattilsynet overtok fra 2004 funksjonene til de tidligere tilsynsmyndigheter på området: Statens Landbrukstilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsynene samt Fiskeridirektoratets tilsynsvirksomhet for sjømatproduksjon. Mattilsynet har det forvaltningsmessige ansvaret for å følge matvarer på det norske markedet gjennom hele produksjonskjeden fra innsatsvarer til ferdige produkter. Det innebærer å se til at reglene blir fulgt i alle stadier av matproduksjon for dermed å være med på å sikre trygg mat i butikker og restauranter. Mattilsynet fører tilsyn med alt fra gårdsbruk og dyrehold til mat som ligger i butikkhyllene. I tillegg har Mattilsynet ansvar for regelverk angående kosmetikk, kjæledyr, drikkevann og potteplanter. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
28/10/2016 12:48:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d8f4b75c-a6bf-49cd-be62-b0313835fca5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mattilsynet
Norwegian bokmål

Description
Mattilsynet er et direktorat opprettet i 2003 for å ivareta en helhetlig forvaltning av all land- og sjøbasert matproduksjon. Mattilsynet overtok fra 2004 funksjonene til de tidligere tilsynsmyndigheter på området: Statens Landbrukstilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, de kommunale næringsmiddeltilsynene samt Fiskeridirektoratets tilsynsvirksomhet for sjømatproduksjon. Mattilsynet har det forvaltningsmessige ansvaret for å følge matvarer på det norske markedet gjennom hele produksjonskjeden fra innsatsvarer til ferdige produkter. Det innebærer å se til at reglene blir fulgt i alle stadier av matproduksjon for dermed å være med på å sikre trygg mat i butikker og restauranter. Mattilsynet fører tilsyn med alt fra gårdsbruk og dyrehold til mat som ligger i butikkhyllene. I tillegg har Mattilsynet ansvar for regelverk angående kosmetikk, kjæledyr, drikkevann og potteplanter.
Norwegian bokmål

Establishment
2003

-Time
2003
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Mattilsynet. (2016, 22. januar). I Store norske leksikon. Hentet 28. oktober 2016 fra https://snl.no/Mattilsynet.
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166972601
-Id
021166972601
-System
DigitaltMuseum