Sweden, parish

Sveriges sogner (norwegian bokmål), Sveriges socknar (swedish)

Sweden, administrative division

Description

Sveriges socknar hämtade från Riksantikvarieämbetet via K-samsök. [sv]

11/05/2018 13:49:00
24/03/2020 18:55:25
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/d8d7f456-2ca4-49a5-a624-c5cf378417e7
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 2439 hits.
Name
Sweden, parish
English

Sveriges sogner
Norwegian bokmål

Sveriges socknar
Swedish

Alternative name
ATA:s sockenlista
Swedish

Description
Sveriges socknar hämtade från Riksantikvarieämbetet via K-samsök.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

-Text
ATA:s förteckning över städer och socknar
Swedish
Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Editorial note
Koordinater lästa från Wikidata.org och infogade 2020-03-24. /Ulf Bodin
Swedish

Ändrat till fyrställig sockenkod som platskod. Data upplänkade mot Wikidata. Ändrade sameAs-länkar. 2018-02-04 /Ulf Bodin
Swedish