Description
Klass inom svenska marinen bestående av tolv bevakningsbåtar av Tapper-klass sjösatta 1993-1999. Varv: AB Djupviks Båtvarv. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d7baeae9-6b09-4272-8d05-616fca0a2c3c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tapperklass
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av tolv bevakningsbåtar av Tapper-klass sjösatta 1993-1999. Varv: AB Djupviks Båtvarv.
Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Deplacement [sv]: 60 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
60
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
Lengde [no]: 22 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
22
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 6 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 1,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Fart [sv]: 26 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
26
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish