3880 MO I THELEMARKEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 3880 MO I THELEMARKEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d572bd76-8378-4a14-818a-ee0a6f1eb0ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
3880 MO I THELEMARKEN
Norwegian bokmål

Alternative name
MO I THELEMARKEN
Norwegian bokmål

Establishment
03/12/1848 Tokke (Kommune) [no], , ,

-Time
03/12/1848
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3880
Type
Norwegian bokmål

History

MO I THELEMARKEN poståpneri, i Mo prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 3.12.1848, med virksomhet fra 1.7.1849. Sirk. 12, 26.5.1849.

Poståpneriet MO I THELEMARKEN ble lagt ned fra 1.1.1891. Sirk. 41, 12.12.1890. Samtidig ble Lastein poståpneri opprettet.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel (ca 1856) nr 204 og fikk den 7.2.1859 tilsendt 1-rings datostempel med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
Lensmann Mandt 1.7.1849.
Mikkel Mandt midlertidig fra ca 1860.
Tjøstolf Olafsen Aasland 4.5.1861. (På gården Aasland.)
Landh. Olaf T. Aasland kst. 15.5.1864.
Ole Olafsen Aasland 1.8.1866.
Gårdbr. Tarje Olsen Aasland Moen 1.8.1875. (På gården Moen.)

Årlig poståpnerlønn:

1849 1866 1872 1874
Spd. 8 24 30 36

LASTEIN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Dalen i Eidsborg, Laardal herred, Øvre Telemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet 1.1.1891 i stedet for det nedlagte Mo i Thelemarken poståpneri. Der ble det fra samme tid igangsatt en landpostbudrute 3 ganger ukentlig under dampskips-farten, og 2 ganger ukentlig utenom denne tid, fra Lastein om Vistad, Felland, Mo og Midbø og tilbake til Lastein, i stedet for det nåværende Børtegrænd poståpneri med 2 ganger ukentlig bipost og den nåværende postbefordring under dampskipstiden mellom Mo og Lastein. Sirk. 41, 12.12.1890.

Navnet ble fra 1.1.1918 endret til DALEN I TELEMARK. Sirk. 61, 21.12.1917.

Fra 1.7.1934 endret til TOKKEDALEN. Sirk. 18, 13.6.1934.

Fra 1.7.1935 ble navnet igjen endret til DALEN I TELEMARK. Sirk. 39, 19.12.1934.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk midlertidig status av postkontor B fra 1.1.1974. Sirk. 51, 28.12.1973.

Navnet ble fra 1.7.1975 endret til bare DALEN. Sirk. 36, 29.9.1975.

Status ble fra 1.5.1979 endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Fra 1.5.1985 ble status igjen endret til postkontor B. Sirk. 17, 23.4.1985.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3880 DALEN tildelt postnr 3886.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble nyttet fra opprettelsen.

(3880)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Kirkesanger M. J. Skrede 1.1.1891.
Aslak O. Noregar 29.8.1891 (f.1859).
Telefonstyrer Tollef Dalen kst. 1.12.1929.
Telefonstyrer Olav T. Dalen 1.12.1935 (f.1897).
Margot Hildegunn Dalen kst. 1.4.1944 (f.1925).
Olav T. Dalen gjeninntrått fra ca 1946 (f. 1897).
Poståpner Hjørdis Skjervø 1.4.1967.
Bjørn Tore Solheim 1.8.1988 (f.1953).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1897 1903 1909 1913 1914 1917
Kr 500 600 800 850 950 1100

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03/12/1848 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03/12/1848 ?
--Earliest time
03/12/1848
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441348

-Id
021166441348
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål