Bevakningsbåt typ 60 (Bevakningsbåt) [sv]

Bevakningsbåt typ 60 (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sjutton bevakningsbåtar typ 60 sjösatta 1959-1968. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d528d33a-3335-4e4b-a31b-571b1ae82f11 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bevakningsbåt typ 60
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sjutton bevakningsbåtar typ 60 sjösatta 1959-1968.
Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Deplacement [sv]: 28 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
28
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
Lengde [no]: 21 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
21
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 1,3 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish