Barkman, Lars-Erik (1949 - ) [sv]

Barkman, Lars-Erik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Lars Erik Barkman, född 22 december 1949, konservator sen 1975. Enhetschef Forskning och samlingar. Tillförordnad avdelningschef för Forskning & Samlingar med platsansvar för Etnografiska museet sedan 2013. Gick i pension december 2016. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:24:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d4d77ae1-b4e6-45a4-a6bf-e31a1faedc0e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Barkman, Lars-Erik
Swedish

First name
Lars-Erik
Swedish

Last name
Barkman
Swedish

Title
avdelningschef

-Title
avdelningschef
Swedish
konservator

-Title
konservator
Swedish
Description
Lars Erik Barkman, född 22 december 1949, konservator sen 1975. Enhetschef Forskning och samlingar. Tillförordnad avdelningschef för Forskning & Samlingar med platsansvar för Etnografiska museet sedan 2013. Gick i pension december 2016.
Swedish

Birth
22/12/1949

-Time
22/12/1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Lars Erik Barkman, född 22 december 1949, konservator sen 1975. Enhetschef Forskning och samlingar. Tillförordnad avdelningschef för Forskning & Samlingar med platsansvar för Etnografiska museet sedan 2013. Gick i pension december 2016.

Swedish

Verksam vid organisation [sv]
Etnografiska museet, Stockholm, Statens museer för världskultur

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Etnografiska museet, Stockholm, Statens museer för världskultur
Swedish
Carlotta-SMVK
1262569

-Id
1262569
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460930
-Id
021037460930
-System
DigitaltMuseum