1470 ROBSRUD (Poståpneri) [no]

1470 ROBSRUD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d416725a-ee6a-4b09-b866-a67ba8be8461 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1470 ROBSRUD
Norwegian bokmål

Alternative name
ROBSRUD
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1904 Lørenskog (Kommune) [no], ,

-Time
01/01/1904
-Place reference
Lørenskog (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/02/1993

-Time
28/02/1993
Code
1470
Type
Norwegian bokmål

History

ROBSRUD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Skedsmo herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble underholdt fra 1.1.1904. Sirk. 50, 11.12.1903.

Navnet ble fra 1.5.1909 endret til LØRENSKOG. Sirk. 18,13.4.1909.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1.postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 1470 LØRENSKOG ble lagt ned fra 1.3.1993. Ny postadresse: 1472 FJELLHAMAR. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1470)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Alex Halvorsen 1.1.1904.
Forr.stasj.mester Amund Olsen kst. 19.9.1907.
Stasj.mester Thorger Thorgersen 1.11.1907.
Telegrafist Ole Sæther kst. 6.2.1909.
Stasj.mester Oscar Andersen 19.3.1909.
Fru Mina Løken 1.7.1920 (f. 1878).
Johannes Arthur Olberg 15.11.1943 (f. 1911).
Ingv. Thomassen midlertidig fra 29.5.1945.
Peder P. Hindal var midlerertidig fra 5.8.1945, fast 1.3.1946 (f. 1909).
G. Aaaland midlertidig under militærtjeneste fra 5.5.1946.
Poståpner Rolf Nicolaysen midlertidig fra 1.6.1950.
Ruth Emilie Halvorsen (Reisvold) 1.10.1950 (f.1922). Hun styrte midlertidig Høybråten poståpneri fra 16.7.1954, og
poståpner Ragnhild Hansen (Kjelsås) styrte Lørenskog fra samme tid (tjenestebytte).
Ragnhild Hansen tilsatt fra 1.8.1955. Hadde tjenestefri uten lønn i 2 år fra 25.2.1958 med vikarer.
Poståpner Tobias Leonard Aarberg midlertidig fra 1.5.1959, fast 1.5.1960 (f.1910).
Poståpner Else Haldis Bertelrud kst. 1.2.1970 (f.1935).
Posteksp. Inger Oline Syversen 1.11.1976 (f.1947).
Posteksp.D Anny Marion Johannessen vikar fra 1.1.1981 (f.1943).
Postkass. Åse Junge Bjørkelo 1.2.1986 (f. 1954).

Årlig poståpnerlønn i 1904 var kr 100,-, fra 1908 kr 300,-, fra 1914 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1904 28/02/1993

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1904 28/02/1993
--Earliest time
01/01/1904
--Latest time
28/02/1993
DigitaltMuseum
021166440461

-Id
021166440461
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål