9715 KOKELV (Poståpneri) [no]

9715 KOKELV (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d2c60637-37d7-4192-a300-69eb1d48a21e | RDF/XML | JSON-LD
Name
9715 KOKELV
Norwegian bokmål

Alternative name
KOKELV
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1914
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
17/12/1997

-Time
17/12/1997
Code
9715
Type
Norwegian bokmål

History

KOKELV poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Kogelv, i Kvalsund herred, Finnmarken amt, under Hammerfest postkontor, ble undrholdt fra 1.10.1914. Sirk. 44, 17.9.1914.

Poståpneriet var evakuert grunnet krigshandlingene fra ultimo 1944.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9715 KOKELV ble lagt ned fra 18.12.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 17.12.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9715)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Anders Svendsen 1.10.1914
Peder Andreas Svendsen 1.4.1938 (f. 1911)
Handelsm. Edvin Johansen midlt. 1.5.1943 (f. 1909). Evakuerte ultimo 1944 -- medio 1945. Under sykdom 1.1. -- 1.7.1946 med Kristian Nicolaysen som vikar.
Tlf.styrer Edvin Johansen notert fra 1.11.1953 (f. 1909).
Åge Sundelien Johansen kst. 1.11.1965 (f. 1940).
Solveig Rennemo 1.1.1991.
Posteksp. Svanhild Eliassen fra 1.1.1993.
Postst. Svanhild Eliassen fra 5.7.1993.
Vikar (deltid) Sverre Hansen fra 1.10.1993.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1917, da årlig lønn ble satt til kr 50,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1914 17/12/1997

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1914 17/12/1997
--Earliest time
01/10/1914
--Latest time
17/12/1997
DigitaltMuseum
021166444003

-Id
021166444003
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål