2543 HODALEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2543 HODALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d2017c2c-33de-4045-8c7f-24193c877722 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2543 HODALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
HODALEN
Norwegian bokmål

Establishment
19/05/1883 Tolga (Kommune) [no], , ,

-Time
19/05/1883
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
14/11/1984

-Time
14/11/1984
Code
2543
Type
Norwegian bokmål

History

HODALEN poståpneri, på gården Bakken, i Tolgen herred, Østerdalen fogderi, under Christiania postktr., ble underholdt fra 1.4.1884 ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883. Sirk. 2, 30.1.1884.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postktr. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra 1.10.1918 under Elverum postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HOLDALEN. Sirk. 53, 21.9.1921.

Under henvisning til ovennevnte Sirk. 53 blir det meddelt at poståpnerinavnet HODALEN etter senere truffet bestemmelse inntil videre vil bli bibeholdt uforandret. Sirk. 60, 3.11.1921.

Fra 1.7.1923 lagt under Tynset postktr. Sirk. 30, 30.6.1923.

Fra 1.8.1972 igjen under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr.C., Sirk. 35, 10.12.1976.

2543 HODALEN postkontor C ble lagt ned fra 15.11.1984. Ny postadresse: 2540 TOLGA. Sirk. 39, 15.11.1984.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1886 av 2-rings vanlig type.

(2543)
Poståpnere/styrere:
Føderådsm. Nils Engebretsen Bakken 1.4.1884.
Ole Nilsen Bakken 14.5.1887.
Gårdbr. Nils O. Bakken 1.1.1920 (f. 1878).
Olav Bakken vikar 18.5.1961, fast 1.11.1961 (f. 1905).
Aina Bakken 1.3.1979 (f. 1945).

De først kjente årlig poståpnerlønninger var i 1887 kr 20,-, i 1894 kr 50,-, i 1905 kr 100,-, i 1912 kr 150,-. i 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/05/1883 14/11/1984

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/05/1883 14/11/1984
--Earliest time
19/05/1883
--Latest time
14/11/1984
DigitaltMuseum
021166440797

-Id
021166440797
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål