7580 SÆLBO (Poståpneri) [no]

7580 SÆLBO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d1bd7dbf-917e-4730-954f-979e08e4fa86 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7580 SÆLBO
Norwegian bokmål

Alternative name
SÆLBO
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
25/06/1849
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7580
Type
Norwegian bokmål

History

SÆLBO poståpneri, i Sælbo prestegjeld, Strinde og Sælbo fogderier, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 25.6.1849, med virksomhet fra 29.1.1850. Sirk. 28, 29.12.1849, og Sirk. 4, 29.1.1850.

Navnet er i poststedsfortegnelsen 1855 skrevet SELBO.

Ved Kgl.res. 25.2.1863 ble det, istedenfor en tidligere ukentlig bipostrute Selbo --Trondhjem, opprettet 2 ganger ukentlig bipostrute mellom Selbo og Hommelvig.

Poståpneriet lå fra ca 1889 på gården Havernæsset ved Marienberg.

Navnet er senere endret til SELBU.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.1.1974 status av postkontor B. Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7850 SELBU tildelt postnr 7851.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 259 og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7580)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Sogneprest Tybring 29.1.1850.
Landh. Fr. Birch 1.7.1861.
Handelsfullm. Emil Gotlieb A. Aas 1.1.1883.
Handelsm. Fredrik Reichenwald Birch 1.4.1885.
Handelsbest. Paul Hansen Birch 11.11.1898 (f. 1865).
Postelev Ingvard Jensen kst. 1.2.1930 (f. 1901).
Poståpner Walter Hagala 1.6.1969.
Vidar Arne Pettersen 1.7.1979 (f. 1948).
Postmester (vikar) Kjell Joar Stuberg fra 1.2.1997.
Postmester (vikar) Anne Alice Dalbakk fra 1.6.1997.
Postmester Anne Alice Dalbakk 1.3.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1850 8 Spd., i 1860 20 Spd., i 1872 32 Spd., i 1877 kr 200,-, i 1890 kr 360,-, i 1895 kr 600,-, i 1912 kr 700,-, i 1913 kr 750,-, i 1914 kr 850,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 25/06/1849 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
25/06/1849 ?
--Earliest time
25/06/1849
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443059

-Id
021166443059
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål