1365 BLOMMENHOLM (Poståpneri) [no]

1365 BLOMMENHOLM (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d025e8dc-86b3-43aa-8c9f-d918ae3ab3fc | RDF/XML | JSON-LD
Name
1365 BLOMMENHOLM
Norwegian bokmål

Alternative name
BLOMMENHOLM
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1911 Bærum (Kommune) [no], ,

-Time
01/01/1911
-Place reference
Bærum (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1992

-Time
31/03/1992
Code
1365
Type
Norwegian bokmål

History

BLOMMENHOLM poståpneri, på jernbanestasjonen Blommenholm, i Bærum herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble opprettet den 1.1.1911. Sirk. 66, 17.12.1910.Poståpneriet ble fra 1.7.1920 lagt under Sandviken postkontor. Sirk. 31, 19.6.1920.Fra 1.1.1924 igjen lagt under Kristiania postkontor. Sirk. 58, 21.12.1923.Posten til stedet ble sendt 2 ganger daglig med tog til/fra Vestbanen inntil postekspedisjonen Oslo -- Asker ble lagt ned fra 1.6.1949. Postførselen ble da utført med Postverkets egne biler. Sirk. 9, 4.5.1949.Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk.47, 15.11.1962.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk 35, 10.12.1976.Det første datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen i 1911.Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret C lagt under Asker og Bærum postregion fra 1.1.1989. Sirk. 1, 10.1.1989.Postkontoret 1310 BLOMMENHOLM ble nedlagt fra 1.4.1992. Ny postadresse: 1300 SANDVIKA. Sirk. 8, 21.2.1992.Poststedsnavnet BLOMMENHOLM ble gjenopprettet fra 1.10.2000 med nytt postnr 1365. Ny postadresse ble da: 1365 BLOMMENHOLM. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.(1310 / 1365)

Poståpnere/styrere:

Stasj.eksp. Karl Johan Arnesen 1.1.1911.

Stasj.eksp. Thorvald Bøhn 24.1.1916 (f. 1883).

Ca 1920 ble det bygd nye lokaler i stasjonsbygningen.

Stasj.mester August Knudsen midlertidig tilsatt fra 1920.

Else Karine Knudsen 1.6.1922 (f. 1898). Ble gitt avskjed av NS-myndighetene fra 1.4.1944. Gjeninntrådte 23.5.1945. Midlertidig styrt av vikarer. E. K. Knudsen døde i 1963.

Poståpnerass. Ole-Petter Aarskog 1.2.1964 (f. 1937).

Sverre Berg 1.7.1967 (f. 1915).

Postass. Åse Ingebjørg Andersen kst. 1.12.1968, fast 1.2.1970 (f. 1923).

Førstepostfullm. Anne Marie Elgenes vikar fra 18.9.1989, fast 1.10.1990.Den første kjente årlige poståpnerlønnen var i 1911 kr 100,-, fra 1.7.1914 kr 350,- og fra 1.17.1917 kr 700,- som etter lønnsforhandlinger øket til kr 900,- samme år.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1911 31/03/1992

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1911 31/03/1992
--Earliest time
01/01/1911
--Latest time
31/03/1992
DigitaltMuseum
021166440416

-Id
021166440416
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål