Folkemusikk og folkedans [no]

Folkemusikk og folkedans er en stor og viktig del av Norges kulturarv. Folkemusikkarkivene i Norge forvalter betydelige mengder analogt og digitalt lyd- og audiovisuelt arkivmateriale, men mye av materialet er upublisert. Opplandsarkivet og Norsk senter for folkemusikk og folkedans er to store aktører på feltet, og har samarbeidet om prosjektet: Eksport av data fra fagsystemet Fiol - klargjøring til nytt fagsystem. Gjennom prosjektet ble det tydelig at Fiols databaser inneholdt informasjon som var svært egnet for å gjenbruke til og utarbeide autoritetslister. Vi mener at autortetslister innen folkemusikk og folkedans vil kunne være både aktuelt, interessant og relevant for flere folkemusikkarkiv, kulturarvsinstitusjoner og andre.[no]