Types - music and dance

Typologi - folkemusikk og folkedans (norwegian bokmål), Typologi - musik och dans (swedish)

11/10/2019 10:21:51
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/48986163-39d9-4ed3-9e51-5b636f61e792
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Types - music and dance
English

Typologi - folkemusikk og folkedans
Norwegian bokmål

Typologi - musik och dans
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Project
Norwegian bokmål