Performance type

Rolle - musikk og dans (norwegian bokmål), Roller - musik och dans (swedish)

11.10.2019 10:11:51
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/2aa7c2c9-c309-4a0a-bcd6-669535166660
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Performance type
English

Rolle - musikk og dans
Norwegian bokmål

Roller - musik och dans
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish