6629 TORJULVAAGEN (Poståpneri) [no]

6629 TORJULVAAGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cfff1fd8-eea4-4364-ac25-9b62236e895b | RDF/XML | JSON-LD
Name
6629 TORJULVAAGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
TORJULVAAGEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1885 Tingvoll (Kommune) [no], ,

-Time
01/01/1885
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/02/1997

-Time
28/02/1997
Code
6629
Type
Norwegian bokmål

History

TORJULVAAGEN poståpneri, i Thingvolds herred, Nordmør fogderi, under Christiansund N. postkontor, på dampskipsanløpsstedet Torjulvaagen, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1885. Sirk. 23, 27.12.1884.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet TORJULVÅGEN.

Historien forteller at huset der poståpneriet lå, fortsatt eksisterte i 1985. Det var et gammelt tjærebrenneri fra hollendertiden, som Ole Wenge innredet til poståpneri og til eget behov.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6632 TORJULVÅGEN ble lagt ned fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 7.2.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk TORJULVÅGEN nytt postnr 6629.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6632 / 6629)
Poståpnere/styrere:
Fhv. lensmann og lands. Ole Wenge 1.1.1885 (f. 1932).
Frk. Bergljot Wenge 27.4.1911 (f. 1861).
Vikarer fra Kristiansund N. postkontor i en tid fra før 1930.
Gårdbr. og ds.eksp. Nils Torjul 1.9.1931 (f. 1896).
Olav Bergem midlertidig fra 13.6.1945, til ca 1946.
(?) (?) (?) ca 1946.
John Bergem kst. 1.12.1966 (f. 1943).

Poståpneren var ulønnet av Pv til 1.7.1887, da årlig lønn ble satt til kr 40,-, 1.7.1890 kr 60,-, 1.7.1895 kr 120,-, 1.7.1896 kr 140,-. I 1908 var lønnen kr 200,-, i 1911 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1885 28/02/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1885 28/02/1997
--Earliest time
01/01/1885
--Latest time
28/02/1997
DigitaltMuseum
021166442605

-Id
021166442605
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål