Hedin, Alma Isabel Sofia (1876 - ) [sv]

Other languages: Hedin, Alma Isabel Sofia (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Alma Hedin, född 1876, död 1958. Socialt verksam. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:27:48
06/04/2024 05:24:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cf8cc2dd-ef64-486f-86a9-43df4da42367 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hedin, Alma Isabel Sofia
Swedish

First name
Isabel Alma Sofia
Swedish

Last name
Hedin
Swedish

Title
sekreterare

-Title
sekreterare
Swedish
Description
Alma Hedin, född 1876, död 1958. Socialt verksam.
Swedish

Wikipedia

Birth
22/04/1876

-Time
22/04/1876
Biography

Alma Hedin, född 1876, död 1958. Socialt verksam. Syster till forskningsresande Sven Hedin. Under många år hans sekreterare. Arbetade med fattigvårds - och bostadsproblem. Tog 1921 initiativet till Blomsterfonden, med syfte att skaffa hem och vård åt gamla, mindre bemedlade personer. År 1912 var H. initiativtagare till nationalinsamlingen för barnförlamningens offer och 1919 en av de ledande i Rädda barnen samt tillhörde 1923 hjälpkommittén för Ruhr. H. har utgivit flera böcker. H. erhöll Illis quorum 1926. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1016534

-Id
1016534
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461384
-Id
021037461384
-System
DigitaltMuseum