1514 EKHOLT (Underpostkontor II) [no]

Other languages: 1514 EKHOLT (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:44:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ce2460d2-de95-4b5d-8194-a11a22b3620b | RDF/XML | JSON-LD
Name
1514 EKHOLT
Norwegian bokmål

Alternative name
EKHOLT
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1968
--Place
Termination
05/07/1992

-Time
05/07/1992
Code
1514
Type
Norwegian bokmål

History

EKHOLT underpostkontor II, med postnr 1514, i Rygge kommune, Østfold fylke, under Moss postkontor, ble opprettet 1.10.1968. Sirk. 31, 30.9.1968.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976. Samtidig ble postnr utbyttet med postadr. 1500 MOSS.

EKHOLT postkontor i Moss postområde ble lagt ned fra 6.7.1992. Ny postadresse: Høyden, 1522 MOSS. Sirk. 19, 7.7.1992.

Datostempel av 1-rings type 22 mm. ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

(1514 Ekholt / 1522 Moss)
Styrere:
(?) (?) (?) 1.10.1968.
Marthe Paulshus 1.2.1970.
Postass. Ruth Kristine Fosser 1.6.1974.
Posteksp. Anna Marie Fiskvik 1.10.1976.
Posteksp. Oddveig Nora Windingstad 1.3.1979 (f. 1945).
Postkass. Sigurd Iversen 1.10.1986 (f. 1948).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1968 05/07/1992

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1968 05/07/1992
--Earliest time
01/10/1968
--Latest time
05/07/1992
DigitaltMuseum
021166440479

-Id
021166440479
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål