7844 SYDFLADANGER (Poståpneri) [no]

Other languages: 7844 SYDFLADANGER (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cdcb3711-6ed6-4118-aec3-8c052a572851 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7844 SYDFLADANGER
Norwegian bokmål

Alternative name
SYDFLADANGER
Norwegian bokmål

Establishment
27/11/1875 Flatanger (Kommune) [no], , ,

-Time
27/11/1875
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1997

-Time
31/05/1997
Code
7844
Type
Norwegian bokmål

History

SYDFLADANGER poståpneri, i Fladanger prestegjeld, Namdal fogderi, under Trondhjem postdistrikt, og med ukentllig bipost til/fra Bjørø poståpneri, ble opprettet av den ved Kgl.res. 25.9. og 27.11.1875, med virksomhet fra 1.1.1876. Sirk. 27, 4.12.1875.

Ved Kgl.res. 22.12.1884, 13.7.1885, og 18.8.1885 ble ovennevnte bipost utvidet til 2 ganger ukentlig. Sirk. 21, 22.9.1885.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Namsos postdistrikt.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til SYD-FLATANGER.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet SØRFLATANGER.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7844 SØRFLATANGER ble lagt ned fra 1.6.1997. Ny postadresse: SØRFLATANGER, 7840 LAUVSNES. Sirk. 12, 15.5.1997.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble sendt poststedet i 1876.

(7844)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. P. Windseth 1.1.1876.
Kirkesanger S. Lindseth 1.7.1895 (f. 1856).
Gårdbr. Alexander Lindseth 15.4.1919 (f. 1882).
Rolf Lindseth 1.9.1936 (f. 1915).
Posteksp. Inger Alice Thunsør kst. 1.1.1982, fast 1.11.1982 (f. 1960).

De første årlige poståpnerlønninger:

1876 1884 1886 1894 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 72 100 240 350 400 450 500 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 27/11/1875 31/05/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
27/11/1875 31/05/1997
--Earliest time
27/11/1875
--Latest time
31/05/1997
DigitaltMuseum
021166443149

-Id
021166443149
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål