Anderbjörk, Jan Erik (1910 - 1991) [sv]

Anderbjörk, Jan Erik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Jan Erik Anderbjörk (1910-1991) var född i Stockholm. Han kom till Växjö 1939 som museiintendent på Smålands museum, där han kom att efterträda Paul Boberg som chef. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/04/2019 09:57:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ccfafb25-ed1c-4ac6-b695-53d85bd80ba3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anderbjörk, Jan Erik
Swedish

First name
Erik Jan
Swedish

Last name
Anderbjörk
Swedish

Title
antikvarie

-Title
antikvarie
Swedish
intendent

-Title
intendent
Swedish
Description
Jan Erik Anderbjörk (1910-1991) var född i Stockholm. Han kom till Växjö 1939 som museiintendent på Smålands museum, där han kom att efterträda Paul Boberg som chef.
Swedish

Birth
1910

-Time
1910
Death
1991

-Time
1991
Biography

Jan Erik Anderbjörk (1910-1991) var född i Stockholm. Han kom till Växjö 1939 som museiintendent på Smålands museum, där han kom att efterträda Paul Boberg som chef.
Jan Erik Anderbjörk var mycket teknikintresserad, inte minst vad det gäller foto, och det sägs att han alltid hade med sig sin kamera på sina uppdrag runt om i Kronobergs län. Det finns 1000-tals foton (och negativ) i en efterlämnad samling, som nu förvaras på Smålands museum.
Jan Erik Anderbjörk var en drivande kraft bakom startandet av Växjö Fotoklubb 1941 och fungerade som dess ordförande under många år. (www.kulturparkensmaland.se, 2015)
Jan Erik Anderbjörk, fil.kand. Landskapsantikvarie, Växsjö. Företagit resa runt Afrika 1933/1934. Med på denna resa var en tysk man (uppgift från barnbarn, mail till Världskulturmuseerna 2018-01-10)
Skänkt 3 föremål från Angola till Etnografiska museet, Stockholm, inv. 36.38. /US
Son till Lars Gabriel Andersson och Tyra Cecilia Björklund. Gift med Bibbi Löfström som han träffade 1935 (enligt uppgift från barnbarn via mail till Världskulturmuseerna). Far till två barn. Bror till Lars Magnus och Kajsa Öhlin (geni, 2015-06-01)

Swedish

Carlotta-SMVK
1173072

-Id
1173072
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460873
-Id
021037460873
-System
DigitaltMuseum