Almquist, Ernst Bernhard (1852 - 1946) [sv]

Almquist, Ernst Bernhard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ernst Bernhard Almquist, professor, Stockholm. Deltog som skeppsläkare på fartyget Vega, under N. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/02/2018 14:23:08
23/05/2020 04:53:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ccdd83fb-752d-43ad-bf73-8247c7a99b4e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Almquist, Ernst Bernhard
Swedish

First name
Ernst Bernhard
Swedish

Last name
Almquist
Swedish

Title
läkare

-Title
läkare
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Ernst Bernhard Almquist, professor, Stockholm. Deltog som skeppsläkare på fartyget Vega, under N.
Swedish

Wikipedia

Birth
10/08/1852

-Time
10/08/1852
Death
16/05/1946

-Time
16/05/1946
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Ernst Bernhard Almquist, professor, Stockholm. Deltog som skeppsläkare på fartyget Vega, under N.A.E. Nordenskiölds forskningsfärd kring Asien. F. 10 aug. 1852 i Skogs-Tibble skn, Uppsala län. Bror till A.6. - A. blev student i Uppsala 1870, med.kand. där 1875, med.lic. i Stockholm 1881, med.dr. i Uppsala 1882, deltog som läkare och lichenolog i vegaexpeditionen 1878-80, blev sundhetsinspektör i Stockholm 1882, förste stadsläkare i Göteborg s.å. och var prof. i allm.hälsovårdslära vid Karol.inst.1891-1917. A. som blev med.jubeldr. i Uppsala 1932, har dessutom innehaft en del allm. uppdrag, tagit verksam del i nykterhets- och folkbildningsverksamheten och arbetat för höjande av den hygieniska undervisningen och den praktiska hälsovården.Som hygieniker har han med biologens blick för de sjukdomsalstrande bakteriernas livsvilkor tillkämpat och fullständigat de äldre statistiska och topografiska metoderna för epidemiforskning, varvid han bl.a. funnit, att kolera huvudsakl. spritts längs vattenvägarna i landet. Han har utfört viktiga bakteriologiska forskningar, bl.a. över tyfus-, kolera- och dysenteribakterierna. särskilt med hänsyn till deras biologi utanför människokroppen. Hans intresse för ärftlighetsforskningen har manifisterats såväl i bakteriologiska och botaniska undersökningar, bl.a. över lomme (Capsella), som i en personlighetsstudie över skalden C.J.L. Almquist(1914), och han har i ett flertal skrifter behandlat artbildningens problem. Andra arbeten äro "Grosse Biologen" (1931) och "Wortkultur" (1935). Han har utgivit en rad vetenskapliga arbeten, flitigt medarbetat i tidskr. och redigerat Hygienisk tidsskr. 1908-17. A. företog under vegaexpeditionen forskningar över lavvegetationen och insaml. lavar, som sedan behandlats i arbeten av den finländske botanisten W. Nylander m.fl.. Några öar utanför Taimyrviken på Sibiriens nordkust ha efter honom erhållit benämningen Almquists öar. Gift 1 1880 med Maria von Rosen, d. 1915; 2 1916 med bakteriologen Gerda Troili-Petersson. /US Skänkt 2 föremål från tschuktscher, inv. 30.8.

Swedish

Carlotta-SMVK
1174346

-Id
1174346
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460858
-Id
021037460858
-System
DigitaltMuseum