Magisk og mental terapi (755) [no]

Other languages: Magisk og mental terapi (norwegian bokmål), Magisk och mental terapi samt psykoterapi (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...personlige terapeutiske anstrengelser (f.eks. troshandlinger, selvanalyse); ty til en praktiserende spesialist (f.eks. omstendigheter, arrangement, betaling); diagnoser (f.eks. gjennom tegntydning, tolking av symptomer); terapeutisk fremgangsmåte (f.eks. sjamanistiske seanser, analysedivan); metoder (f.eks. drømmetydning, motmagi, åndeutdrivelse, gjenvinne sjelen, bite eller gape over ting som trenger inn i kroppen, påkalle hjelp fra ånder); foreskrevne midler (f.eks. medisinering, rensels... ...personlige terapeutiske anstrengelser (f.eks. troshandlinger, selvanalyse); ty til en praktiserende spesialist (f.eks. omstendigheter, arrangement, betaling); diagnoser (f.eks. gjennom tegntydning, tolking av symptomer); terapeutisk fremgangsmåte (f.eks. sjamanistiske seanser, analysedivan); metoder (f.eks. drømmetydning, motmagi, åndeutdrivelse, gjenvinne sjelen, bite eller gape over ting som trenger inn i kroppen, påkalle hjelp fra ånder); foreskrevne midler (f.eks. medisinering, renselse, soning, pålegge tabuer); prognose; rituell fordrivelse av sykdom (f.eks. syndebukk); helbredelse ved tro; vitenskapelig psykoterapi (f.eks. psykoanalyse, psykiatri, mentalhygiene); vitnesbyrd om effektiviteten av magisk og mental terapi; etc. Se også: Atferdsmønster og personlighet 15. Sjamanistiske danser 535. Oppfatninger om begrepet sjel 774. Beslektet religiøs praksis 78. Åndebesettelse og drømmetolkning 787. [no]
Broader concept
Last changed
19/03/2024 20:20:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cb3fff79-c153-49f3-801c-0f662f51a452 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Magisk og mental terapi
Norwegian bokmål

Magisk och mental terapi samt psykoterapi
Swedish

Description
...personlige terapeutiske anstrengelser (f.eks. troshandlinger, selvanalyse); ty til en praktiserende spesialist (f.eks. omstendigheter, arrangement, betaling); diagnoser (f.eks. gjennom tegntydning, tolking av symptomer); terapeutisk fremgangsmåte (f.eks. sjamanistiske seanser, analysedivan); metoder (f.eks. drømmetydning, motmagi, åndeutdrivelse, gjenvinne sjelen, bite eller gape over ting som trenger inn i kroppen, påkalle hjelp fra ånder); foreskrevne midler (f.eks. medisinering, renselse, soning, pålegge tabuer); prognose; rituell fordrivelse av sykdom (f.eks. syndebukk); helbredelse ved tro; vitenskapelig psykoterapi (f.eks. psykoanalyse, psykiatri, mentalhygiene); vitnesbyrd om effektiviteten av magisk og mental terapi; etc. Se også: Atferdsmønster og personlighet 15. Sjamanistiske danser 535. Oppfatninger om begrepet sjel 774. Beslektet religiøs praksis 78. Åndebesettelse og drømmetolkning 787.
Norwegian bokmål

Egna terapeutiska ansträngningar (ex. troshandlingar, självanalys); Anlitande av specialistläkare, psykoterapeuter, psykoanalytiker, psykologer (ex. omständigheter, arrangemang, arvoden); Diagnos (ex. genom teckentydning, tolkning av symptom); Tillvägagångssätt vid terapi (ex. schamanistisk seans, psykiaterns schäslong); Metoder (ex. drömtydning, motmagi, uttdrivning av andar, återförande av själen, bita och gapa över, tillkalla andeväsen, påläggande av tabu); Prognos; Rituellt fördrivande av sjukdom (ex. syndabock); Helbrägdagörelse genom tro; Vetenskaplig psykoterapi (ex. psykoanalys, psykiatri, mentalhygien); Bevis på magisk och mental terapis verkningskraft;
Swedish

Code
755
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian