9600 HAMMERFEST [no]

9600 HAMMERFEST (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/caeafc09-c82f-4d2f-9501-d31a0e9c2138 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9600 HAMMERFEST
Norwegian bokmål

Alternative name
HAMMERFEST
Norwegian bokmål

Code
9600
History

HAMMERFEST er i posthistorien benevnt Poståpneri allerede etter 1758. Poståpneriet nevnes også i "Forklaring til Pontoppidans kart 1758" i postveien fra Trondhjem til Vardøhus. Poståpneriets opprettelse er ubekreftet. Først lå poståpneriet antakelig under Trondhjem -- og fra 1799 under Alten -- posteksp.

Poståpneriet ble ved Kgl.res. 12.7.1849 gjort om til selvstendig postekspedisjon fra 1.8.1849. Sirk. 17,12.7.1849.

Ble forenet med telegrafekspedisjonen på stedet fra 1.1.1872, men adskilt igjen fra 1.7.1887.

Postekspedisjonen ble ved Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til Postkontor fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Grunnet krigshandlingene og evakuering var postkontoret ute av virksomhet fra ultimo 1944, men gjenopprettet foreløpig uten distrikt i 1945. Sirk. 36, 8.12.1945.

Fra 1.1.1996 er postadministrasjonen i Finnmark samlet i Hammerfest under navnet Finnmark postområde.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 9600 HAMMERFEST tildelt postnr 9615 (postboksnr 1 -- 492) og postnr 9616 (postboksnr 1000 -- 1279).

Poståpneriet fikk sitt første datostempel i 1848 av 1-rings type med antikva bokstaver. Ca 1855/56 ble også tatt i bruk et 3-rings kassasjonsstempel nr 100.

(9600)
Poståpnere/ekspeditører/mestere/sjefer:
Petter Christian Buck er nevnt i posthistorien fra 1758.
Losoldermann Markus Wolldice Buck nevnt som poståpner en tid fra 1780.
Lorentz Broderius Jørdening nevnt poståpner fra 1828, og ble den første postekspeditør fra 1.8.1849 (f.1786).
Iver Christian Rostad 1.7.1857 (f.1812).
Telegr.best. Landmark kst. 1.1.1872.
Stasj.best. Jens Ibestad Collin 30.8.1872 (f.1839).
Telegr.best. C. J. Smith kst. 16.4.1886.
Karl Kristian Jahnsen kst. 1.6.1886, fast 21.9.1887 (f. 1850).
Peter Mathias Tønder kst. 1.11.1890, fast 16.4.1891 (f. 1852).
Posteksp. Josef Kristian Whittington Tengelsen 17.6.1901 (f. 1858).
Postflm.III Olaf Eriksen kst. 1.5.1911, fast 14.7.1911 (f. 1870).
Postflm.I Hans Arne Sætrum kst. u.ledighet fra 1.7.1921 (f. 1884).
Postflm.II Hans Fredrik Gustav Sørensen 1.10.1921 (f. 1878), tiltrått 1.4.1922 med postflm. H. Sætrum som midlt. styrer. H. F. G. Sørensen døde 24.9.1930, og Sætrum ble midlt. kst. fra 25.9.1930.
Postflm. Bjarne Jahnsen 1.1.1931 (f. 1881), tiltrått 1.6.1931 med H. Sætrum som midlt. styrer.
Sætrum var videre styrer under ledighet fra 1.12.1940 og ble kst. 1.6.1941.
Under hans tj.frihet i 6 mnd. fra 27.6.1943 ble postkontoret styrt av postflm. Johan Sverre Lammethun (f. 1889).
Postm. Harald Johannessen 1.7.1946 (f. 1894).
Avd.sjef III Einar Bentsen under sykdom fra 9.9.1952, tilsatt 1.4.1954 (f. 1894).
Postmester Haakon Thesen Johansen 1.10.1962 (f. 1911).
Postmester Erling Hvilen 1.5.1970 (f. 1913).
Driftsleder Arnulf Sigfred Olsen 1.1.1977 (f. 1928).
Avd.leder Morten Andreas Svanholm midlt. kst. 1.6.1977 (f. 1921).
Postsjef Tore Haugen 1.11.1990 (f. 1940).
Postsjef Joar Helge Forsaa vikar 1.2.1992, fast 1.8.1993 (f. 1954).
Postmester Toril Normann 1.6.1998.

Den først kjente årlige poståpnerlønnen var 25 spd.

1845 1848 1849 1866 1872 1887
Spd. 100 160 200 350 300
Kr 3.600

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443959

-Id
021166443959
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål