Gådeå skeppsvarv (Varv) [sv]

Gådeå skeppsvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Mindre skutor [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ca047d01-5823-439b-9099-c0d6e93219e7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gådeå skeppsvarv
Swedish

Alternative name
Aluddens skeppsvarv
Swedish

Description
Mindre skutor
Swedish

Establishment
1820?
1820-talet

-Time
1820?
-Dating comment
1820-talet
Swedish
Termination
1850?
1800-talets mitt

-Time
1850?
-Dating comment
1800-talets mitt
Swedish
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Lanträntmästare E. G. Harlin anlade på 1820-talet ett mindre varv med repslageri. I mitten av 1800-talet ägdes varvet av sjökapten Nils Nyblom. En skonert och mindre skutor har byggts här.

Swedish

Owned by
Harlin, E. G.

-Owner (text)
Harlin, E. G.
Swedish
Nyblom, Nils

-Owner (text)
Nyblom, Nils
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Härnösand (Kommun) [sv], Södra sundet [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Härnösand (Kommun) [sv], Södra sundet [sv],
--Place
--Specified
Södra sundet
Swedish
Reference
Sjöhistorisk årsbok. (1947). Stockholm: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Sid. 190, 215
Swedish

DigitaltMuseum
021166454718
-Id
021166454718
-System
DigitaltMuseum