Kroeber, Alfred L. (1876 - 1960) [sv]

Other languages: Kroeber, Alfred L. (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Alfred Louis Kroeber, född 11 juni 1876 i Hoboken, New Jersey, död 5 oktober 1960 i Paris, var en av de mest inflytelserika personligheterna inom amerikansk antropologi under första halvan av 1900-talet. Kroeber erhöll doktorsgrad med Franz Boas som handledare vid Columbia University 1901. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:57:16
18/05/2024 06:06:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c8c33aee-06c3-4347-b8d4-8570d69b8565 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroeber, Alfred L.
Swedish

First name
Alfred Louis
Swedish

Last name
Kroeber
Swedish

Title
antropolog

-Title
antropolog
Swedish
Description
Alfred Louis Kroeber, född 11 juni 1876 i Hoboken, New Jersey, död 5 oktober 1960 i Paris, var en av de mest inflytelserika personligheterna inom amerikansk antropologi under första halvan av 1900-talet. Kroeber erhöll doktorsgrad med Franz Boas som handledare vid Columbia University 1901.
Swedish

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
11/06/1876

-Time
11/06/1876
Death
05/10/1960

-Time
05/10/1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Spanish

Norwegian nynorsk
Biography

Alfred Louis Kroeber, född 11 juni 1876 i Hoboken, New Jersey, död 5 oktober 1960 i Paris, var en av de mest inflytelserika personligheterna inom amerikansk antropologi under första halvan av 1900-talet. Kroeber erhöll doktorsgrad med Franz Boas som handledare vid Columbia University 1901. Hans avhandling var baserad på fältarbete hos arapahoindianerna. Han tillbringade större delen av sin aktiva yrkeskarriär i Kalifornien, främst vid University of California, Berkeley där han dels arbetade som professor i antropologi och som föreståndare för vad som då kallades The University of California Museum of Anthropology (numera kallat The Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology). Huvudbyggnaden för institutionen för antropologi vid University of California kallas idag Kroeber Hall. Även om Kroeber är mest känd som kulturantropolog gjorde han betydelsefullt arbete även inom arkeologi, och han bidrog till att forma vetenskapen antropologi genom de samband han såg mellan arkeologi och kultur. Han genomförde utgrävningar i New Mexico, Mexiko och Peru. Kroeber och hans studenter samlade in stora mängder kulturella data om de västliga stammarna av indianer i USA; mycket av arbetet sammanställdes och presenterades i form av Handbook of Indians of California 1925. Denna typ av arbete, där man samlar in den data som finns bevarad om vissa folkslag har ibland kallats "Salvage ethnography" - ungefär rädda vad som räddas kan -etnografi. Kroeber tillskrivs begreppet kulturområde. (Cultural and Natural Areas of Native North America, 1939). Läroboken Anthropology (1923, 1948) var länge ett standardverk vid studier i antropologi. Kroeber är far till akademikern Karl Kroeber och fantasyförfattaren Ursula K. Le Guin. Han adopterade också sin andra hustru Theodoras två barn från hennes första äktenskap: Ted och historikern Clifton Kroeber. (Wikipedia, 2017)

Swedish

Activity
, , USA [sv],

-Place reference
, , USA [sv],
--Place (text)
USA
Swedish
Carlotta-SMVK
3625744

-Id
3625744
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461606
-Id
021037461606
-System
DigitaltMuseum