Studenter (877) [no]

Other languages: Studenter (norwegian bokmål), Studenter (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...sammensetning av studentmassen; antall studenter i allmenne fag og spesialfag i en akademisk institusjon; organisasjon og foreninger (f.eks. Realistforeningen, Filologforeningen); lederskap; studentenes sosiale status; studiefinansiering (f.eks. private midler, stipendier, lån, universitetsstipendier etc.); graden av akademisk frihet; virksomhet utenom studiene; boligforhold og spisesteder (f.eks. studenthjem, hybel, studentspisesteder, studenthjem drevet av akademikersammenslutninger etc.... ...sammensetning av studentmassen; antall studenter i allmenne fag og spesialfag i en akademisk institusjon; organisasjon og foreninger (f.eks. Realistforeningen, Filologforeningen); lederskap; studentenes sosiale status; studiefinansiering (f.eks. private midler, stipendier, lån, universitetsstipendier etc.); graden av akademisk frihet; virksomhet utenom studiene; boligforhold og spisesteder (f.eks. studenthjem, hybel, studentspisesteder, studenthjem drevet av akademikersammenslutninger etc.); forholdet mellom studenter og samfunnet; forholdet mellom studenter og fakultetet; gruppeverdier og karakteristisk atferd (f.eks. politisk og sosial aktivisme etc.); etc. Se også: Individuell atferd og karakteristika 15. Drikking 273. Bruk av narkotika 276. Drakt 291. Kroppens forskjønnelse 30. Idrett 526. Sosial status og roller 554. Sosiale relasjoner og grupper 571. Foreninger 575. Etiske normer 577. Tretter og opptøyer 579. Samfunnsstruktur 621. Uformell rettergang 627. Forseelser 738. Kjønn 83. Sosialiseringsprosesser 86. Undervisning 87. Ungdomstid og voksen alder 88. [no]
Broader concept
Last changed
19/03/2024 20:02:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c7efbabc-14d9-450e-8b33-69a763e90a86 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Studenter
Norwegian bokmål

Studenter
Swedish

Description
...sammensetning av studentmassen; antall studenter i allmenne fag og spesialfag i en akademisk institusjon; organisasjon og foreninger (f.eks. Realistforeningen, Filologforeningen); lederskap; studentenes sosiale status; studiefinansiering (f.eks. private midler, stipendier, lån, universitetsstipendier etc.); graden av akademisk frihet; virksomhet utenom studiene; boligforhold og spisesteder (f.eks. studenthjem, hybel, studentspisesteder, studenthjem drevet av akademikersammenslutninger etc.); forholdet mellom studenter og samfunnet; forholdet mellom studenter og fakultetet; gruppeverdier og karakteristisk atferd (f.eks. politisk og sosial aktivisme etc.); etc. Se også: Individuell atferd og karakteristika 15. Drikking 273. Bruk av narkotika 276. Drakt 291. Kroppens forskjønnelse 30. Idrett 526. Sosial status og roller 554. Sosiale relasjoner og grupper 571. Foreninger 575. Etiske normer 577. Tretter og opptøyer 579. Samfunnsstruktur 621. Uformell rettergang 627. Forseelser 738. Kjønn 83. Sosialiseringsprosesser 86. Undervisning 87. Ungdomstid og voksen alder 88.
Norwegian bokmål

...sammensetning av studentmassen; antall studenter i allmenne fag og spesialfag i en akademisk institusjon; organisasjon og foreninger (f.eks. Realistforeningen, Filologforeningen); lederskap; studentenes sosiale status; studiefinansiering (f.eks. private midler, stipendier, lån, universitetsstipendier etc.); graden av akademisk frihet; virksomhet utenom studiene; boligforhold og spisesteder (f.eks. studenthjem, hybel, studentspisesteder, studenthjem drevet av akademikersammenslutninger etc.); forholdet mellom studenter og samfunnet; forholdet mellom studenter og fakultetet; gruppeverdier og karakteristisk atferd (f.eks. politisk og sosial aktivisme etc.); etc. Se også: Individuell atferd og karakteristika 15. Drikking 273. Bruk av narkotika 276. Drakt 291. Kroppens forskjønnelse 30. Idrett 526. Sosial status og roller 554. Sosiale relasjoner og grupper 571. Foreninger 575. Etiske normer 577. Tretter og opptøyer 579. Samfunnsstruktur 621. Uformell rettergang 627. Forseelser 738. Kjønn 83. Sosialiseringsprosesser 86. Undervisning 87. Ungdomstid og voksen alder 88. (no)
Swedish

Code
877
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian