1480 NITEDAL (Poståpneri) [no]

1480 NITEDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c6d98707-5546-4a3f-a374-8488b354ada3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1480 NITEDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
NITEDAL
Norwegian bokmål

Establishment
03/05/1858 Nittedal (Kommune) [no], ,

-Time
03/05/1858
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1996

-Time
31/03/1996
Code
1480
Type
Norwegian bokmål

History

NITEDAL poståpneri, i Nitedal prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 3.5.185, med virksomhet fra 1.7.1858. Sirk. 9, 3.7.1858.

En tidligere bipostrute mellom Grorud, Nitedal og Hakedal poståpnerier ble utvidet til 2 ganger ukentlig ved Kgl.res. av 3.7.1875.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NITTEDALEN.

Fra 20.12.1900 ble navnet endret til SLATTUM. Sirk. 47, 8.12.1900.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 1480 SLATTUM, under Etterstad postområde, ble lagt ned fra 1.4.1996. Stengte for skrankeekspedisjoner allerede 1.3.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 6, 6.3.1996.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 383 og fikk den 7.2.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1480)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Chr. Hauger 1.7.1858.
Skolelærer Finstad 1.1.1861.
Andreas Nilsen Skremstad 1.2.1871.
Fabrikkbest. (?) (?) (?) 1.4.1875.
Frihandler Lars Andersen Kjul 1.10.1875. (På handelsstedet Kjul).
Klara Haugen Kjul 1.7.1890.
Halvar Pedersen Skøien 1.10.1898.
Martin Pedersen Ringsrud 1.10.1899.
Martha Pedersen 15.2.1909 (f.1870).
Gudrun Thea Lønsvold 31.7.1935 (f.1905).
Posteksp.D Anne Karin Botten 1.3.1978 (f.1942).
Postmester Bjørn Einar Lund 1.2.1996.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1858 12 Spd, i 1879 kr 64,-, i 1894 kr 150,-, i 1905 kr 250,-, i 1908 kr 300,-, i 1911 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03/05/1858 31/03/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03/05/1858 31/03/1996
--Earliest time
03/05/1858
--Latest time
31/03/1996
DigitaltMuseum
021166440467

-Id
021166440467
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål