Leirskogen kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Leirskogen kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:42:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c6bb0529-75d4-4e84-82bc-cbd611cacea4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Leirskogen kyrkje
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1924
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Bakken og Grimsgaard
Norwegian bokmål
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3449-41/8
Norwegian bokmål
Sør-Aurdal (Kommune) [no], Leirskogvegen 651, 2930 [no], Leirskogen sokn (03100205), Valdres prosti, Hamar bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Leirskogvegen 651, 2930
Norwegian bokmål

-Place (text)
Leirskogen sokn (03100205), Valdres prosti, Hamar bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.79774, 9.68234, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.79774
-Longitude (Easting)
9.68234
-Precision
5
Events
-Timespan
1924
--Earliest time
1924
-Timespan
1924
--Earliest time
1924
-Timespan
1923
--Earliest time
1923
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
054000401

-Id
054000401
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
685

-Id
685
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
194983794

-Id
194983794
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3449-41/8
-Id
3449-41/8
-System
Gnr Bnr