9184 REINFJORD (Poståpneri) [no]

9184 REINFJORD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/08/2017 17:19:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c6add8e1-d435-41b2-82b9-ba95b8755947 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9184 REINFJORD
Norwegian bokmål

Alternative name
REINFJORD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1942
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9184
Type
Norwegian bokmål

History

REINFJORD poståpneri, i Kvænangen herred, Troms fylke, under Tromsø postkontor, ble opprettet fra 1.10.1942 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 26, 24.9.1942.

Poståpneriet ble grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944. Virksomheten ble gjenopptatt høsten 1945. Sirk. 24, 7.9.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker og åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9184)
Poståpnere/styrere:
M. O. Løkeng 1.10.1942 (f.1900). Evakuerte høsten 1944 til Myre i Vesterålen.
Ds.eksp. Eilert M. Eilertsen 1.1.1947 (f. 1896).
Ds.eksp. Øivind Johannes Eilertsen kst. 1.12.1967 (f. 1940).
Ingrid Johanne Eilertsen 1.3.1984 (f.1936).

Poståpnerlønnen var det første året kr 200,-, fra 1943 kr 720,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1942 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1942 ?
--Earliest time
01/10/1942
--Latest time
?
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål